Tag Archives: truyen thong

5 lời khuyên khi xử lý khủng hoảng truyền thông

Không một doanh nghiêp nào không bị rơi vào khủng hoảng truyền thông. Doanh nghiệp càng nổi tiếng khủng hoảng truyền thông càng nhiều và càng lớn. Học hỏi những bài học xử lý truyền thông từ các chuyên gia, các doanh nghiệp khác là không bao giờ thừa, dù ta đã từng biết đã […]

/**/